မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန မှ ထုတ်ပြန်သည့် တတိယအကြိမ်မြောက် ပွင့်သစ်စအစီရင်ခံစာတွင် ဧရာဝတီဘဏ်သည် အဆင့် ၆ နေရာရရှိခဲ့

image1

13 Oct မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန မှ ထုတ်ပြန်သည့် တတိယအကြိမ်မြောက် ပွင့်သစ်စအစီရင်ခံစာတွင် ဧရာဝတီဘဏ်သည် အဆင့် ၆ နေရာရရှိခဲ့

မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အားပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းသစ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ IHRB နှင့် DIHR တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ဇွန်လတွင် ကုလသမဂ္ဂ  လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ကန့်ကွက်သူမရှိ တည်ပြုခဲ့သည့် စီးပွားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ္ဂလမ်းညွှန် United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights   အခြေခံမူများသည် ဌာန၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့် ဒေသန္တရအဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ရန်၊ စီးပွားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် လက်တွဲဆောင်ရွက်စေရန် ရည်ရွယ်သည့် စကားဝိုင်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဌာနက ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် (HSE) တို့အတွက် မေးခွန်း ၃၅ ခုဖြင့် လုပ်ငန်း ပမာဏကြီးမားသော မြန်မာကုမ္ပဏီ ၁ဝဝ ၏ ကော်ပိုရိတ်ဝဘ်ဆိုဒ်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာသည့် တတိယအကြိမ်မြောက် ပွင့်သစ်စအစီရင်ခံစာကို မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဧရာဝတီဘဏ် အနေနှင့် ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်မှာ ၂နှစ်ရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဧရာဝတီဘဏ်အနေနှင့် မနှစ်က ပွင့်သစ်စအစီရင်ခံစာတွင် အဆင့် (၉) ရရှိခဲ့ပြီး ယခု ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အဆင့် (၆) ရရှိခဲ့ပါသည်။

ဓါတ်ပုံ credit – MCRB website