ဧရာဝတီဘဏ်မှ ကမ္ဘောဒီးယား-လာအို-မြန်မာ-ဗီယက်နမ် CLMV လေးနိုင်ငံခရီးသွားနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကွန်ဖရင့်တွင် CLMV နိုင်ငံများမှဘဏ်(၉)ဘဏ်စုပေါင်း ၍MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း။

13876706_1061572510591722_6932669565418555894_n

04 Aug ဧရာဝတီဘဏ်မှ ကမ္ဘောဒီးယား-လာအို-မြန်မာ-ဗီယက်နမ် CLMV လေးနိုင်ငံခရီးသွားနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကွန်ဖရင့်တွင် CLMV နိုင်ငံများမှဘဏ်(၉)ဘဏ်စုပေါင်း ၍MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း။

13925061_1061572443925062_5746115643692432689_n13902832_1061572303925076_2418573990320876706_n13876706_1061572510591722_6932669565418555894_n

 ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် BIDV JSC(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)၊ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်မှ Acting MD Mr.David Wang Soe Lin တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့်တစ်ဆက်တည်းတွင် CLMV လေးနိုင်ငံခရီးသွားနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကွန်ဖရင့်ကျင်းပခဲ့ပြီး CLMV နိုင်ငံများမှဘဏ် (၉)ဘဏ် စုပေါင်း၍ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ(MOU-Memorandum of Understanding)ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည့်(၉)ဘဏ်မှာ ဧရာဝတီဘဏ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံမှပုဂ္ဂလိကဘဏ် (၂)ဘဏ်၊  BCEL Bank ၊ BIDC Bank ၊ Vattanac Bank ၊ Canadia Bank ၊ BIDV Bank နှင့် Lao Viet Bank တို့ဖြစ်ကြပြီး MOU လက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်း အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း စံချိန်စံညွှန်းများအရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိရန်၊ ညီတူညီမျှဖြစ်စေရန်နှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများဖြစ်စေရန်နှင့် လေးနိ်ုင်ငံဗဟိုဘဏ်များအကြား ဘဏ်လုပ်ငန်းများထူထောင်၍ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ကြရန်တို့ဖြစ်သည်။ လေးနိုင်ငံခရီးသွားနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များအကြား ချိတ်ဆက်ဘဏ်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမြှင့်တင် ရန်နှင့် ကုန်သွယ်မှုများထောက်ပံ့ရန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအားကောင်းစေမည့် ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ချစ်ကြည်မှုသဘောထားများကို အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် အခိုင်အမာ ဖော်ပြသွားသည်။