ဧရာဝတီဘဏ်၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော CSR လုပ်ငန်းစဉ်များ(၂၀၁၅-၂၀၁၆)

all in one (3)

15 Jun ဧရာဝတီဘဏ်၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော CSR လုပ်ငန်းစဉ်များ(၂၀၁၅-၂၀၁၆)

Save Energyဧရာဝတီဘဏ်၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော CSR လုပ်ငန်းစဉ်များအား မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲတွင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် မလိုအပ်ပဲစာရွက်များ အသုံးပြုခြင်းကိုလျှော့ချခြင်း အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ လျှပ်စစ်မီးများ အလေအလွင့်မရှိစေရန် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ရေများမလိုအပ်ပဲပိုလျှံစွာ အသုံးမပြုရေး Save Paper, Save Trees, Save The Environment အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအား ဧရာဝတီဘဏ် (ရုံးချုပ်) နှင့် ဘဏ်ခွဲများအား အသိပညာပေးစတစ်ကာများအား ဖြန့်ဝေကာ နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသည့် ကွန်ပျူတာများ၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာနှင့် တံခါးများတွင်တပ်ဆင်ကာ ပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်အား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။Save Paper
အဆိုပါ အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဧရာဝတီဘဏ်အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဏ္ဍတွင် သာမကဘဲ လူမှုအကျိုးပြုနှင့် အသိပညာပေးကဏ္ဍများတွင်ပါ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
+ + + + + + +
ဧရာဝတီဘဏ်၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော CSR လုပ်ငန်းစဉ်များအား မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲတွင် အခြားစီမံချက်တစ်ခုအနေဖြင့် အမှိုက်များအား သီးခြားစီ ခွဲခြားစွန့်ပစ်ရန် ပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေဖြင့် အထွေထွေစွန့်ပစ်ရန် အမှိုက်ပုံးနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်ကျစွာစွန့်ပစ်နိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ရှေးဦးစီမံချက်အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘဏ်ခွဲများတွင် အမှိုက်ပုံးများအားထားရှိကာ ဝန်ထမ်းများနှင့်လာရောက်သော ကာစတန်မာများအား အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်အား စတင်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဧရာဝတီဘဏ်အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဏ္ဍတွင်သာမကဘဲ လူမှုအကျိုးပြုနှင့် အသိပညာပေးကဏ္ဍများတွင်ပါ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်Recycle
+ + + + + + +
ဧရာဝတီဘဏ်၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော CSR လုပ်ငန်းစဉ်များအား မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲတွင် လုံခြုံဘေးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းနှင်ရန်နှင့် ထိုင်ခုံခါးပတ်များအား ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် သေချာ တပ်ဆင်ထားရန် အသိပညာပေးSeat Belt လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်တစ်ခုအား ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၄)ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီဘဏ် ကျောက်တံတားဘဏ်ခွဲတည်ရှိရာ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းတွင် ဧရာဝတီဘဏ်ဧ။် Corporate Affairs Department မှ ဦးဆောင်ပြီး တူညီဝတ်စုံဝတ်ဝန်ထမ်းများမှ ဧရာဝတီဘဏ်သို့ လာရောက်ကြသော ကားပိုင်ရှင်များ၊ လမ်းမပေါ်တွင် ရပ်ထားသော ကားများထံသို့ သွားရောက်ပြီး မိမိတို့၏ အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်များအား ပြောကြားကာ ယာဉ်ပိုင်ရှင်နှင့် ယာဉ်မောင်းများမှလက်ခံပါက ၎င်းတို့၏ယာဉ်အနောက်ဖက်တွင် စတစ်ကာအား ကပ်ပေးခြင်းနှင့် ထိုင်ခုံခါးပတ်များ Seat Belt အား လက်ဆောင်ဝေငှခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါအသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ် ပြုလုပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဧရာဝတီဘဏ်အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဏ္ဍတွင်သာမကဘဲ လူမှုအကျိုးပြုနှင့် အသိပညာပေးကဏ္ဍများတွင်ပါ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။