၁၃ မတ် ၂၀၁၁

donate4

20 Jan ၁၃ မတ် ၂၀၁၁

ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံသို့ အရေးပေါ် လူနာတင်ယာဉ်နှစ်စီး လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။