၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀

donate3

20 Jan ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀

မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိရေကြီးသောဒေသများသို့ အစားအစာ၊ရေနှင့် အဝတ် အထည်များလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။