၂၇ မတ် ၂၀၁၁

donate5

20 Jan ၂၇ မတ် ၂၀၁၁

ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံ၌ အပတ်စဉ် ဝန်ထမ်းများ သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။