၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀

20 Jan ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀

ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာမြို့တွင် မီးသတ်ကား နှစ်စီးလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

donate1