၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀

donate2

20 Jan ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀

ဧရာဝတီတိုင်း မအူပင်မြို့တွင် အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်နှစ်စီးလှူဒါန်း ခဲ့ ပါသည်။