၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁

donate7

20 Jan ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁

မကွေးတိုင်း ဒေသရှိ ရေကြီးသော ပခုက္ကူ မြို ့သို့ အစားအစာ၊ ရေ နှင့် လိုအပ်သည်များကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။