စိတ်ချယုံကြည် ဧရာဝတီ

သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော နှုန်းထားများဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို ရိုးသားစွာ ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့်ဘဏ်၊ ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်ပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့်ဘဏ်ကို ရှာဖွေနေသူများ၊ စီးပွားဖက်များအဖို့ ဧရာဝတီဘဏ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ဧရာဝတီဘဏ်သည် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဘဏ်လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို နိုင်ငံ၏ ဓလေ့ထုံးစံများအရလည်းကောင်း နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရ လည်းကောင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်သူများ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များအတွက် ဧရာဝတီဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော မိတ်ဖက်ဘဏ်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ”စိတ်ချယုံကြည် ဧရာဝတီ” ဟုဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။