Compliance

U Zaw Zaw

 

အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥက္ကဌ၏အမှာစာ

ဧရာဝတီဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအနက် ဒုတိယအကြီးဆုံးဘဏ်အဖြစ် ငါးနှစ်တာကာလ အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်းတွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သကဲ့သို့ တစ်ဆက်တည်းတွင်ပင် ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးလုပ်ငန်း ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်သူများ၊ အားပြိုင်သူများကြားနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက်လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာဖြင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာရပ်တည်ကာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်ဆိုသည့် ဂုဏ်သတင်းလည်းရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။  မိမိတို့ ဧရာဝတီဘဏ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းမှ ချမှတ်ထားသော လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်မူဝါဒများ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိရေး မူဝါဒအား အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကာ လူ့အခွင့်အရေးစာရင်းစစ် စစ်တမ်းတင်ပြခြင်းဖြင့် ကျားမတပြေးညီ လစာကွာဟမှုမရှိစေသည့်အတွက် သာတူညီမျှအခွင့်အလမ်းများ ဖြစ်ထွန်းစေသည့် ပထမဦးဆုံးဘဏ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်၏ထိပ်တန်းစီမံခန့်ခွဲသူများတွင် (၅)ဦးသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီး (၃)ဦးသည် ပြင်ပအမှုဆောင် ဒါရိုက်တာများဖြစ်ပါသည်။ ဧရာဝတီဘဏ်သည် အချက်အလက်များအား ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ပေး သည့် Core Banking System၊ mobile and internet banking platforms (democratization of financial services)၊ International Financial Reporting Standards (IFRS – standardized financial transparency) တို့အတွက် စတင်အသုံးပြုမိတ်ဆက်ခဲ့သည့် ပထမဦးဆုံးဘဏ်လည်းဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရင်းစစ်မှုကို ခံယူလိုက်နာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဤအကြောင်းခြင်းရာများသည် မိမိတို့အဖွဲ့ အစည်းမှ အဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်းကျော်ဖြတ်ခဲ့သည့် အထောက်အထားများ၏ သက်သေဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့ချမှတ်ထားသည့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒသည် မိမိတို့လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ၏အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားနှင့် ဝန်ထမ်းများအကြား တွင် မိမိ၏စကားလုံးအသုံးအနှုန်းနှင့် ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များသည် စံနမူနာအတုယူစရာပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ပြုမူဆောင်ရွက်ရမည်ဟု မိမိမှသတိချပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အကျင့် ပျက်ခြစားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်တိုင်မှလုံးဝမရှိအောင် သတိပြုထိန်းသိမ်းနေထိုင်လျက်ရှိသကဲ့သို့ မိမိလက်အောက်မှ အခြားသူများလည်း မိမိကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါသည်။ မိမိတို့၏ ဂုဏ်သတင်းသည် မိမိတို့၏တန်ဖိုးရှိသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ထားသည့် အထောက်အထားကတိကဝတ်များဖြင့် မိမိတို့သည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ အစဉ်အမြဲ ရပ်တည်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့သည် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို ချဉ်းကပ်လာသည့် အကျင့်ပျက်ခြစားငွေပေးချေမှုကိုမျှ ပြုလုပ်ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း အလျဉ်းမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ ဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စတိုင်းတွင်လည်း ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

Mr.mohammed Azim Udin,Chief Financial officer

 

အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Mr. Azeem ၏ ပြောကြားချက်

ဧရာဝတီဘဏ်မှ ချမှတ်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒကို ဖတ်ရှုပြီးသည့်နောက်တွင် အသိအမှတ်ပြုလျက် ခိုင်ခိုင်မာမာပြောကြားလိုသည်မှာ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အဆိုပါမူဝါဒနှင့်လျော်ညီစွာ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မိမိလုပ်ကိုင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းအတွက်လည်း စံနမူနာချမှတ်ပြီး အစဉ်အမြဲဦးစီးဦးရွက်ပြုကာ မိမိမှကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

Anti-Money Laundering & Counter Financing of Terrorism Policy and Internal Control Measures

Ayeyarwady Bank in compliance with Pyidaungsu Hluttaw Law No.11/2014“Anti-Money Laundering Law” and Pyidaungsu Hluttaw Law No.23/2014 “Counter Terrorism Law” and Ministry of Home Affairs “Anti-Money Laundering Rules and Counter Terrorism Financing Rules” and regulations of Central Bank of Myanmar and to the extent possible, adopt the recommendations of FATF. The Bank’s AML/CFT Policy establishes governing principles and procedures to protect AYA Bank from being used or implicated in money laundering or counter terrorist financing activities.

Know Your Customer Policy

  • Customer Acceptance Policy – Having a clear customer acceptance policies and procedures, including a description of the types of customers that are unacceptable to bank management.
  • Customer Due Diligence Measures – Establishing a systematic procedure for verifying the identity of new customers and not entering into a business relationship until the true identity and ownership structure of a new customer is satisfactorily established.
  • On-Going Monitoring of High Risk Transactions and Accounts – Understanding of normal and reasonable account activity of customers and to have in place a system to detect unusual and suspicious patterns of activity.

Reporting of Suspicious Transactions

Upon detection of suspicious transactions immediately report to the designated officers of the bank.

Record keeping

By establishing and retaining relevant and important documents, and the details of suspicious transactions in accordance with bank’s and regulatory requirements in substance and for the required amount of time.

Compliance

Ayeyarwady Bank complies with all the laws and regulations of Central Bank of Myanmar.

Compliance Officer

Appointed to establish and maintain internal policy, procedures and manual of compliance and to ensure compliance by staff.

Training

For staff to facilitate the recognition and reporting of money laundering activities.

Internal Audit

To check compliance with and effectiveness of the measures taken to apply the AML/CFT guideline and present law once every year.